DRP op ramkoers over aanbesteding Hoofd 2B

Hoorn Menno Jas van gemeenteraadsfractie DRP neemt er geen genoegen mee dat het college van B en W erkent dat er fouten zijn gemaakt rond de gunning van het toeristisch informatiecentrum in dc voormalige vis-kiosk op Hoofd 2B en op verschillende punten zaken wil verbeteren. Jas wil dat consequenties worden getrokken’ en wil daar in de gemeenteraadsvergadering van 13 december nader op ingaan.

Jas was onder de raadsleden, naast Arnica Gortzak van PvdA en de voormalige eenmansfracties Verdonk en Koekkoek, die vorig jaar de onderste steen boven wilden krijgen over de omvorming van de kiosk tot toeristisch informatiepunt. Bram Nijenhuis van de Watertaxi wilde de kiosk overnemen en presenteerde al in 2019 een plan hier-voor aan twee wethouders en de havencoördinator. Uiteindelijk liet het college er toch een open inschrijving van maken. Het contract werd gegund aan RentTourBuy.

Fouten

Er zijn in het proces fouten ge-maakt, heeft liet bureau Partners en Pröpper vastgesteld in een onder-zoek dat dc raad liet uitvoeren. Op een punt was zelfs niet rechtmatig gehandeld, maar dat zou niet vin invloed zijn geweest op de uit-komst. Betere regie en beter samen-spel tussen college en raad zijn volgens B en W de belangrijkste leerpunten. liet voorstel is vier aanbevelingen uit het rapport over tc nemen. in gesprek te gaan met de betrokken ondernemers en het vertrouwen terug te winnen.

Afsluiten

Dinsdagavond sprak de raadscommissie over het rapport en de aanbevelingen. De meningen zijn verdeeld. Coalitiefracties willen de kwestie afsluiten: ‘focussen op de toekomst’. PvdA miste het ‘mea culpa’ van het college over onder meer de onrechtmatigheid. Menno Jas lag op ramkoers. Hij zei dat de raadsleden die destijds kritisch waren en vragen stelden. waren neergezet als lieden die ‘on-gefundeerd, onterechte en schadelijke beelden schetsten’…Een onvergeeflijke lastercampagne van het college, om eigen tekortkomingen te verdoezelen. (…) Leden van deze raad die de noodklokken luiden worden georganiseerd verguisd, gedemoniseerd, de mond gesnoerd, ambtelijke ondersteuning ontzegd en onthouden van de informatie waar zij recht op hebben.- Volgens Jas is de reactie van liet college op het onderzoeksrapport ‘het voorbeeld van dc heersende cultuur van wegkijken. bagatelliseren en mooipraterij binnen dit huis’. Hij vond liet ‘een regelrechte schande’ dat aan van de hoofdrolspelers, burgemeester Jan Nieuwenburg als portefeuillehouder Inkoop en aanbesteding niet bij de commissievergadering aanwezig was. Ook andere raadsleden betreurden dit. Daarom zal een deel van de discussie die dinsdagavond had moeten plaatsvinden tijdens de raadsvergadering vans; december alsnog worden gevoerd, hoc de wethouders René Assendelft en Dick Bennis ook hun best deden om namens het college fouten te erkennen . beterschap te beloven. 

Menno Jas (midden) tijdens zijn kritische bijdrage.

Bron: NHD Eric Molenaar