Bestemmingsplan Pelmolenpad

Afgelopen dinsdag 17 januari stond het bestemmingsplan Pelmolenpad op de agenda van de Hoornse raadscommissie. 

De Belangenvereniging het Kleine Noord Hoorn, stuurde ons onlangs een brief over het belang van parkeren. Wij onderschrijven dat belang en denken dat besluiten binnen het poort van Hoorn plangebied pas genomen kunnen worden wanneer zaken als parkeren en verkeer duidelijk in kaart zijn gebracht. Zowel de situatie tijdens de bouw als daarna.

Zoals zaken nu voorliggen vrezen wij grote problemen m.b.t. verkeer en parkeren, die zullen leiden tot onaanvaardbare economische gevolgen. Hoorn scoort dramatisch hoog in de landelijke statistieken als het gaat om leegstand en wanneer het centrum van Hoorn straks helemaal onbereikbaar wordt, zullen de bezoekersaantallen nog verder dalen alsmede de winkel- en horeca omzet.

64.000 m2 met maximaal 610 woningen dat vinden wij veel en veel te weinig. De Raad heeft besloten meer stad te willen worden. Dat doe je onzes inziens niet door inefficiënt om te gaan met de ruimte beschikbaar binnen het Poort van Hoorn plangebied Pelmolenpad. 

Kort en goed. Zonder degelijk verkeersplan, zonder goede parkeervoorzieningen, zonder efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte vinden wij hetgeen nu voorligt niet rijp voor besluitvorming.

Pelmolenpad

Redactie DRP