Uw geld, hun hobby

Tijdens de commissievergadering van 14 februari werd het raadsvoorstel besproken waarin het college de gemeenteraad vroeg € 291.500 beschikbaar te stellen voor een luchtbehandelingsinstallatie in Theater Het Pakhuis.

Het verbaast ons toch altijd, dat met het grootste gemak de belastingbetaler op mag draaien voor dit soort hobby’s.
Het is 2023, crisis op crisis op crisis. Aankomende kadernota en begrotingsbehandeling zullen in het teken staan van enorme tekorten. De rijen bij de voedselbank zijn schandalig lang en een veelheid aan hardwerkende, welwillende inwoners en ondernemers staat het water aan de lippen.


Even zo goed staat Theater Het Pakhuis aan de poorten van het Hoornse gemeentehuis te rammelen want, hoe kan het ook anders: er moet geld bij.
€ 291.500 voor een luchtbehandelingsinstallatie.
Wij vinden dit een uitermate slecht idee. Fun time is over! Het geld is op en de gemeente Hoorn zou heeft naar onze mening andere prioriteiten moeten hebben.


Wij stellen voor om voor theater Het Pakhuis onderkomen te zoeken in de stadsschouwburg of bij Manifesto. Het huidige pand voldoet helaas niet meer aan de eisen.

Afbeelding van Leefbaar Rotterdam

Redactie DRP