Aanpassing webpagina

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat DRP haar webpagina onder handen heeft genomen. Deze is aangepast om u vanaf heden via deze webpagina met regelmaat nog beter te informeren over de zaken waar wij mee bezig zijn.

Uitgangspunt is daarbij altijd om de standpunten uit ons verkiezingsprogramma zo goed als mogelijk gestalte te geven.
Tenminste wekelijks zullen wij berichten plaatsen over de voortgang van lopende aangelegenheden en zaken die in nog aan de orde zullen komen.

Wij hopen u met regelmaat als bezoeker van onze webpagina te mogen verwelkomen. Voor zaken waarvan u vindt dat deze onze aandacht behoeven, kunt u zich uiteraard te allen tijde via de mail tot ons richten.