DRP haalt onthutsende informatie uit WOB-verzoek en verzoekt inlichtingendebat

Op 1 augustus 2021 deed DRP een verzoek om inzage in- en openbaarmaking van stukken m.b.t. pand/perceel Hoofd 2B. (voormalige viskiosk Parlevliet)
Drie weken na het verlopen van de beantwoordingstermijn en zonder tussenbericht kreeg DRP vanuit het college als reactie dat conform de verordening ambtelijke bijstand een afweging was gemaakt en wegens de zwaarte- en het omvangrijke karakter van het verzoek het College niet (volledig) kon voldoen aan onze behoefte aan informatievoorziening.

 

De conclusie van het college was dat wij genoegen moesten nemen met de informatie die is gepubliceerd in een WOB-verzoek over hetzelfde onderwerp.
Dit resulteert erin dat de Raad haar taken moet uitoefenen op basis van onvolledige informatie.

Echter, hebben wij uit de stukken die wel beschikbaar zijn gesteld buitengewoon onthutsende informatie weten te achterhalen en voor ons reden genoeg om wederom een inlichtingendebat te verzoeken

Wordt vervolgd, onderstaand de link naar het volledige artikel in het NHD en het officiële verzoek om inlichtingen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211126_61863720

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/faa41fd6-2198-4ffc-94c6-6888606d497d