Geen zware industrie in het Markermeer!

Tijdens de commissievergadering van 25 augustus 2020 vond er een meningsvormend debat plaats over de ‘Regionale Energie Strategie’ (RES).
In een notendop behelst dit het plan waarin wordt gekeken naar geschikte locaties voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonneparken (op land of op water) of windturbines (op land of op water). Een en ander om te kunnen voldoen aan de eisen als gesteld in de duurzaamheidsambitie waarin is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 aanzienlijk wordt verminderd.

Zoals u op het kaartje kunt zien is het Markermeer, waaronder ook het Hoornse Hop, aangewezen als zoekgebied voor het plaatsen van windturbines. Let wel, het gaat hier niet om windmolens, maar om turbines, 200m+ hoog en te categoriseren als ‘zware industrie’. Dus laat u niet verleiden met de term ‘windmolens’!

DRP twijfelt in zijn algemeenheid al aan het rendement van deze twee wijzen van energieopwekking en zal zich daar altijd kritisch over uit blijven laten. Maar überhaupt het idee of de gedachte om van het Markermeer, met in het bijzonder ons Hoornse Hop tot (zwaar) industriegebied om te toveren is wat ons betreft op geen enkel moment onderhandelbaar! NOOIT!

DRP zal zich tot in lengte der dagen verzetten tegen het verkwanselen van ons recreatie- en natuurgebied!

Bij gebrek aan beeld door een storing, kunt u de Raadscommissievergadering terug luisteren via onderstaande link:
https://channel.royalcast.com/hoorn/#!/gemeentehoorn/20200825_1