Het zoveelste flauwekul excuus rondom dubieuze incassopraktijken

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 21 september jongstleden is er wat DRP betreft, meer dan terecht een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder die verantwoordelijk is voor de wanstaltige incassopraktijken, welke reclamebelasting worden genoemd.Al meer dan 13 jaar wordt de Hoornse ondernemer een poot uitgedraaid onder de noemer ‘reclamebelasting’.

 

 

Ten behoeve van een select gezelschap incasseert de gemeente Hoorn, op basis van reclame-uitingen, jaarlijks honderdduizenden euro’s aan belastingen die daarna direct worden doorgesluisd aan een organisatie welke veinst de belangen van ondernemers te behartigen. De Hoornse ondernemer is hier echter nooit iets over gevraagd, ondanks toezeggingen van het college hieromtrent.

Een kleine groep onbeëdigde elementen binnen onze gemeente bepaalt al bijna 13 jaar hoeveel zuur verdiende centen onze hardwerkende ondernemers afhandig moet worden gemaakt middels een gemeentelijke belasting. Inmiddels zijn er door het Hoornse college meerdere toezeggingen gedaan om de Raad te informeren over de status van het dossier reclamebelasting, maar telkens komt er onder zeer dubieuze omstandigheden en flauwekul argumenten, van deze toezeggingen niks terecht.

Ook de doelstellingen die zijn vastgelegd in het convenant dat ten grondslag ligt aan deze heffing, zijn de afgelopen 13 jaar niet behaald.
Daarmee is wat ons betreft voortzetting van deze voor ondernemers vijandige praktijken meer dan onwenselijk gebleken

Wij blijven van mening dat dit soort incassopraktijken niet passen binnen een deugdelijk democratisch openbaar bestel en zullen hier verzet tegen aan blijven tekenen. DRP spreekt hierbij de verwachting uit dat, ondanks de met 16 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen motie van treurnis, de wethouder op scherp is gezet en zich aan gemaakte afspraken zal houden. Wij zouden DRP niet zijn als we dit dossier niet op de voet blijven volgen en ons bereid tonen tot het ondernemen van noodzakelijke acties.

Wij houden u op de hoogte.