Stichting De Realistische Partij (DRP).

Als oprichters van DRP stonden wij ons er eind 2017 op voor dat roepen vanaf de zijlijn, voornamelijk via social media, natuurlijk niet zou leiden tot enige verandering. Daarom besloten wij tot het oprichten van DRP, om in 2018 mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hoorn.

 

Tijdens het ‘verkiezingsgeweld’ tezamen met dertien andere partijen meedingen naar een van de 35 te verdelen zetels binnen de Hoornse gemeenteraad bleek nog een lastige opgave, maar uiteindelijk slaagde DRP erin om een zetel te bemachtigen.

 

Inmiddels zijn wij drieëneenhalf jaar actief, hebben wij een flinke dosis kennis en ervaring opgedaan en zijn wij steeds slagvaardiger waar het gaat om het uitdragen van onze standpunten.

 

De wijze en het gemak waarop wordt omgesprongen met publiek geld, de onnodig opgeworpen drempels voor onze Hoornse ondernemers, het verkwanselen van ons (immateriële) erfgoed, het schenken van onze sociale huurwoningen aan statushouders en de lokale baantjes carrousel zijn zomaar wat onderwerpen die ons aan het hart gaan en waar wij onze tanden in hebben gezet. Tot nog toe niet onverdienstelijk kunnen wij wel stellen, al is het met ‘slechts’ één zetel. Zoals u zult begrijpen, is het een hele opgave om zaken voor 100% naar je hand te zetten.

 

Over al deze zaken, andere lopende zaken en toekomstige onderwerpen kunt u alles terugvinden op deze webpagina of wordt u doorgelinkt naar andere pagina’s, waar u veel informatie kunt (terug)vinden. Wij zullen u via deze webpagina zo goed en duidelijk mogelijk op de hoogte proberen te houden van het reilen en zeilen omtrent lokale politieke aangelegenheden en de zienswijze van DRP.