Referendum Jan Pieterszoon Coen

Waar DRP zich altijd zeer duidelijk heeft uitgesproken als voorstander van het standbeeld van J.P. Coen op zijn huidige plek, bleven vele andere fracties angstvallig stil. Ineens lijken zij nu echter haast te willen maken om een besluit te nemen over de plek van dit standbeeld. Wat DRP betreft is in dit geval haastige spoed niet goed.

 

 

Als de conclusies van de uitermate links gekleurde en gestuurde stadsgesprekken de leidraad zouden moeten vormen voor besluitvorming, vrezen wij dat de mening van een aanzienlijk deel van de Hoornse inwoners niet gekend zal worden in de overwegingen die tot besluitvorming zullen leiden.
Wat DRP betreft zal er daarom gelijktijdig met de aankomende verkiezingen een referendum worden uitgeschreven, zodat elke stemgerechtigde inwoner van Hoorn zijn mening over het beeld kan geven. Alleen zo krijg je een representatief beeld van de mening van de Hoornse inwoners!
DRP zal onze Nederlandse geschiedenis, onze cultuur, onze tradities en ons erfgoed, waaronder het standbeeld van J.P. Coen nooit om zeep laten helpen.