Renovatie is de enige optie!

Waar andere partijen tot voor kort nog wankelden tussen twee visies ten aanzien van renovatie van het huidige stadhuis versus de bouw van een nieuw stadhuis in de Poort van Hoorn, is DRP altijd voorstander geweest van de optie ‘renovatie’.

Ten eerste vinden wij dat het huidige stadhuis op een uitstekende centrale plek in onze stad is gesitueerd die bovendien ook nog eens van grote symbolische waarde is. De ‘brug’ tussen de twee delen van het gebouw is symbolisch over de Groene Wijzend gebouwd, voorheen de natuurlijke gemeentegrens tussen Zwaag en Hoorn. Hoe verbindend wil je het hebben? DRP is van mening dat met een verhuizing van het stadhuis naar de Poort van Hoorn, de gemeente een terugtrekkende beweging maakt.

Daarnaast is er nogal wat te doen geweest over de financiële aspecten. Waar in eerste aanleg beweerd werd dat kosten van nieuwbouw lager zouden zijn dan renovatie, zou later blijken dat de kosten nagenoeg gelijk zouden zijn, en uiteindelijk bleek nieuwbouw toch aanzienlijk duurder uit te vallen, maar was dit plots niet meer zo’n belangrijk criterium. Het gezegde: “Knollen voor citroenen verkopen” lijkt ons hier uitermate van toepassing.

En wat te denken over de intentieverklaring ter ontwikkeling van dit gebied uit 2017? Hierin wordt met geen woord gerept over het opnemen van een nieuw stadhuis in de plannen. Waarom is sommigen daar nu ineens zoveel aan gelegen? Wellicht vindt men het een vertrouwenwekkend idee wanneer de gemeente investeert in dit gebied. Maar zijn daarmee forse investeringen van belanghebbende partijen die zich de afgelopen weken menen te moeten roeren in deze raadsoverweging gegarandeerd?

Dan de aanjagende functie van een stadhuis in de Poort van Hoorn. DRP kan zich niet aan de indruk onttrekken dat, waar wij gruwelen van ‘het nieuwe normaal’ voortvloeiend uit de corona crisis en waartoe via overheidswege opgedrongen gedragingen behoren, er vanuit deze crisis ontstane veranderingen permanent zullen blijken. Het thuiswerken is er zo een. Dit zal tot gevolg hebben dat we straks met een half leeg nieuw stadhuis opgescheept zitten, waarvan de lichten na vijf uur in de middag doven en die een deel van de Poort van Hoorn in duisternis zal hullen. DRP heeft een geheel ander beeld bij ‘een bruisende binnenstad’!

Verder vindt DRP het op zijn minst frappant te noemen dat partijen zich na de commissievergadering van 25 augustus jongstleden nadrukkelijk zijn gaan roeren en zich ter beïnvloeding van het proces dat aan de raad is voorbehouden zijn gaan mengen in dit proces. Nota bene is een deel van hen medeverantwoordelijk voor de leegloop van Hoorn waar hen de stimulering van de economie van onze stad was toevertrouwd!

Door de corona crisis komen er economische uitdagingen op ons af. Wij vinden het in deze tijd niet gepast de stad op te zadelen met onnodige financiële risico’s, waar er gekozen kan worden voor een minder risicovol alternatief dat niet onder doet voor nieuwbouw. Waar er van zowel burgers als ondernemers veel verwacht wordt in een tijd waarin zij het in vele opzichten zwaar hebben, zijn wij de mening toegedaan dat ook de gemeente de tering naar de nering moet zetten.

Wat DRP betreft is al het bovenstaande temeer reden om de rug recht te houden en te blijven bij de weloverwogen visie die wij de afgelopen jaren op grond van een veelheid van argumenten hebben opgebouwd, niet slechts op grond van bemoeienis en beïnvloeding door een handjevol belanghebbenden met een eigen agenda.

Voor DRP staan de belangen van de Hoornse burgers en ondernemers in onze stad te allen tijde écht voorop!